Jaderný odpad. Kam s ním a za kolik?

shutterstock 132478784

 V České republice máme 2 jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Svou výrobou přes 30 TWh (30 miliard kWh) elektrické energie ročně pokrývají více než 30 % české produkce elektřiny (jaderné, uhelné, plynové, vodní, solární, větrné a další elektrárny a zdroje). Naše dvě jaderné elektrárny při své výrobě „vyprodukují“ také 100 tun vyhořelého jaderného paliva ročně, tedy asi 3,3 g na jednu vyrobenou jadernou MWh.

 

Ať už jsme příznivci nebo odpůrci jaderné energie, je správné vědět, že jadernou elektřinu používáme všichni a všichni tak máme i „svůj“ radioaktivní odpad. Průměrná česká domácnost spotřebuje ročně přibližně 2,5 MWh elektřiny, třetina pochází z jádra. Ročně tak na domácnost připadnou skoro 3 g vysoce radioaktivního jaderného odpadu.

 

Jaderné elektrárny sice nevypouštějí oxid uhličitý, ale jejich „vyhořelé“ palivo bude nebezpečné ještě desetitisíce let. Pokud tedy mezitím naši potomci nevymyslí, jak toto dědictví využít anebo zneškodnit. Zatím se naše použité palivo skladuje v areálech obou jaderných elektráren v bezpečných kontejnerech a hledá se vhodné místo pro trvalé uložení v hlubinném úložišti někde na území ČR.

 

Dnešní rozpočet na hledání vhodné lokality, výstavbu hlubinného úložiště, ukládání radioaktivních odpadů a s tím související správu počítá do roku 2100 s částkou ve výši nejméně 123 miliardy Kč. 

Kdo zaplatí uložení použitého paliva a vše co s tím souvisí? Jaderný poplatek k tomu určený není přímo součástí účtu za elektřinu, tak jako tomu je v případě podpory obnovitelných zdrojů, ale podle Atomového zákona jej platí původci vysoce radioaktivního odpadu. Platí tedy především ČEZ, který již dnes odvádí 55 Kč z každé MWh elektrické energie, kterou vyrobí v Dukovanech a Temelíně. Poplatky jdou na takzvaný jaderný účet spravovaný Ministerstvem financí. Ročně na účtu přibývají přibližně 2 mld. Kč, na konci loňského roku pak bylo na účtu 30,2 miliardy Kč.

 

S LAMOU ušetříte až 13 000 Kč* za 2 roky. Nejlevnější dodavatel elektřiny a plynu! -> Chci přejít k Lamě