oblouk

Na profesním vzdělávání nám v LAMA energy záleží

Na profesním vzdělávání nám v LAMA energy záleží

PROJEKT: Podnikové vzdělávání zaměstnanců LAMA energy a.s.

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců LAMA energy a.s.

Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/23_047/0002750

Doba realizace projektu: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2026

Počet osob zapojených do projektu: 47

Celkové způsobilé výdaje: 2 167 771,60 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Popis projektu:

Projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců LAMA energy a.s. je zaměřený na rozvoj znalostí, schopností a dovedností našich zaměstnanců a to prostřednictvím vzdělávacích aktivit, které vycházejí z interního průzkumu. Vzdělávaní zajistí zaměstnancům další profesní růst a zvýšení jejich kvalifikace.

Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 76,735 % celkových způsobilých výdajů.

doublearrow zpět na výpis novinek