Oznámení o zvýšení ceny

Oznámení o zvýšení ceny

Vážení zákazníci,

jak jste jistě zaznamenali, ceny energií v poslední době celosvětově rostou a s dopady tohoto růstu se potýkáme prakticky všichni. V důsledku pandemie COVID-19, politiky Evropské unie v oblasti ochrany klimatu (Green Deal), spekulací s emisními povolenkami a stávající geopolitické situace související s konfliktem na Ukrajině, došlo na světových burzách k enormnímu růstu cen elektřiny a zemního plynu, které opakovaně dosáhly rekordně vysokých hodnot. Reálná hrozba přerušení dodávek zemního plynu a ropy do Evropy způsobuje značnou nervozitu energetického trhu, na němž ceny elektřiny a zemního plynu nejsou sto dosáhnout stabilní úrovně, současně vysoká cena plynu táhne vzhůru i cenu elektřiny, a dosavadní opatření přijatá na národní či celoevropské úrovni zatím dostatečně nezafungovala.

vývoj ceny elektřiny
vývoj ceny plynu

Přestože je naše společnost po dlouhá léta stabilním partnerem a dodavatelem zemního plynu a elektřiny a dlouhodobě se snažíme držet příznivé ceny pro své zákazníky, výši cen na světových trzích však nedokážeme ovlivnit, a tento stav je nadále neudržitelný. Omlouváme se, ale ani my se bohužel nemůžeme vyhnout reakci na déle než rok trvající dramatický nárůst cen elektřiny a zemního plynu. Ač neradi, byli jsme nyní nuceni v návaznosti na situaci na trzích s elektřinou a zemním plynem podstatně zvýšit ceny.

Vážení zákazníci, v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a v souladu s ustanoveními Článku IV. odst. 2 a Článku V. odst. 4 Všeobecných obchodních podmínek účinných od 3.9.2022, a v souladu s ustanovením Článku II. odst. 5 a 7 Obchodních podmínek produktové řady EXCLUSIVE účinných od 3.9.2022, oznamujeme, že s účinností od 25.10.2022 dochází z naší strany ke zvýšení ceny za dodávky elektřiny a zemního plynu u ceníků produktových řad STANDARD, PREMIUM, Komplet PRO, EXCLUSIVE a EXCLUSIVE PLUS.

Tyto nové ceníky naleznete na následujících odkazech:

Pokud máte s naší společností sjednánu individuální cenu na dobu přesahující 25.10.2022, tak se na této individuálně sjednané ceně nic nemění, a cena podle shora uvedených ceníků Vám bude účtována až po uplynutí doby, na níž byla individuální cena sjednána.

V případě, že se změnou ceny nebudete souhlasit, tak v souladu s ustanovením § 11a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, máte právo bez postihu vypovědět závazek ze Smlouvy kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny, tedy nejpozději dne 16.10.2022. Taková výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti zvýšení ceny tedy ke dni 24.10.2022. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze Smlouvy naší společnosti.

Jak postupovat v případě, že se rozhodnete závazek ze Smlouvy vypovědět, naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.

Vaše LAMA energy a.s.

Nechte nám
na sebe kontakt

Lama energy

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo napište!

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo napište!