Jak vypovědět smlouvu

Jak vypovědět smlouvu

V případě, že se změnou ceny nebudete souhlasit, tak v souladu s ustanovením § 11a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, máte právo bez postihu vypovědět závazek ze Smlouvy kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny, tedy nejpozději dne 16.10.2022. Taková výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti zvýšení ceny tedy ke dni 24.10.2022. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze Smlouvy naší společnosti.

V případě, že se rozhodnete využít tohoto svého práva, je třeba, abyste odeslal/a vlastnoručně podepsanou výpověď závazku ze Smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny, a to buď:

  1. v listinné podobě na doručovací adresu naší společnosti LAMA energy a.s., Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí,
  2. na e-mailovou adresu naší společnosti zakaznik@lamaenergy.cz,
  3. do datové schránky naší společnosti IDDS: kdjev33.

Vzorový formulář pro výpověď Smlouvy, který můžete, ale nemusíte, využít, naleznete na následujícím odkazu: Smluvní dokumentace pro domácnosti – LAMA energy

Pokud byste závazek ze Smlouvy vypověděli, tak vzhledem ke zvýšeným počtům požadavků souvisejících se změnou dodavatele a jejich rychlejšímu vyřízení, můžete nahlásit stavy měřidel (elektroměru či plynoměru) i provozovateli distribuční soustavy dle Vašeho distribučního území.

ELEKTŘINAoblastkontakte-mail
EG.D, a.s.Jižní Morava, Jižní Čechy800 225 577info@egd.cz
PRE distribuce a.s.Praha800 823 823info@predistribuce.cz
ČEZ Distribuce a.s.Ostatní800 850 860info@cezdistribuce.cz
PLYNoblastkontakte-mail
EG.D, a.s.Jižní Čechy800 225 577info@egd.cz
Pražská plynárenská Distribuce, a. s.Praha272 766 700,
267 175 222
info@ppdistribuce.cz
GasNet, s.r.oOstatní555 901 010info@gasnet.cz

Nechte nám
na sebe kontakt

Lama energy

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo napište!

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo napište!