oblouk

Jaká je průměrná spotřeba elektřiny u rodinného domu?

Jaká je průměrná spotřeba elektřiny u rodinného domu?

Průměrná roční spotřeba elektřiny u menšího až středního rodinného domu, kde se elektřinou pouze svítí a napájí běžné spotřebiče, se pohybuje mezi 2000–⁠3200 kWh. Pokud se na elektřině i vaří, může to být ještě o něco více. Velké rozdíly však mohou vycházet i z životního stylu rodiny, případně typu spotřebičů.

Nejčastější distribuční sazbou elektřiny je v českých domácnostech D02d. To je sazba právě pro spotřebitele, kteří elektřinou ani nevytápí, ani neohřívají vodu a mají vyšší spotřebu.

Pokud elektřinou v rodinném domě používáte na ohřev vody, tak se spotřeba na jednu osobu navýší přibližně o 1160 kWh za rok. Výhodou je, že při využití elektřiny na ohřev teplé vody má domácnost nárok na distribuční sazbu D25d (nižší spotřeba) nebo D26d (vyšší spotřeba).

Nejnáročnější z pohledu spotřeby je topení elektřinou. Například spotřeba elektřiny u rodinného domu s tepelnou ztrátou 7 kW by byla přibližně 12000 kWh u přímotopů a asi 5000 kWh při využití tepelného čerpadla. Při instalaci přímotopů mohou domácnosti čerpat elektřinu v distribuční sazbě D57d, ve které je nízký tarif k dispozici 20 hodin denně. O stejnou sazbu mohou žádat majitelé tepelných čerpadel.

Jak zjistit spotřebu energie

Existuje několik způsobů, jak můžete sledovat a měřit spotřebu energie ve svém domě:

Pamatujte, že konkrétní spotřeba energie může záviset na mnoha faktorech, včetně počtu a věku lidí ve vašem domě, vašeho životního stylu, velikosti vašeho domu a klimatu, ve kterém žijete. Pro přesnější odhad by bylo nejlepší se obrátit na místního poskytovatele elektřiny nebo energetického poradce.

Jaká je roční spotřeba elektrické energie v bytě

Podle informací naší společnosti dosahuje průměrná roční spotřeba elektřiny v bytě přibližně 3 500 kWh (což představuje přibližně 9,5 kWh denně). V případě, že domácnosti využívají elektřinu pouze k provozu spotřebičů, lze očekávat, že spotřeba by se pohybovala kolem 2 000 kWh za rok (tj. přibližně 5,5 kWh denně).

Jak si spočítat spotřebu elektrické energie

Výpočet spotřeby elektrické energie je poměrně jednoduchý. Potřebujete znát následující informace:

Výkon zařízení (W): Tento údaj obvykle najdete na štítku zařízení nebo v jeho technických specifikacích.
Doba použití (h): Jak dlouho zařízení běží během dne, týdne nebo měsíce.

Poté můžete vypočítat spotřebu elektrické energie pomocí následujícího vzorce:

Spotřeba energie (kWh) = Vý​kon zařízení (kW) × Doba použití (h)

Pamatujte, že 1 kilowatt (kW) je roven 1000 wattů (W), takže pokud je výkon zařízení uveden ve wattoch, musíte ho převést na kilowatty dělením 1000.


Například, pokud máte zařízení s výkonem 500 W a používáte ho 3 hodiny denně, spotřeba energie za den bude:
Spotřeba energie (kWh) = 500W​ × 3h = 1.5kWh

Pokud chcete vypočítat náklady na elektrickou energii, musíte znát cenu za kilowatthodinu (kWh) ve vaší oblasti.

Energetické štítky na spotřebičích

Energetický štítek je nástroj, který poskytuje jasné a jednoduché informace o energetické účinnosti a dalších klíčových vlastnostech produktů při nákupu. Tento štítek pomáhá spotřebitelům ušetřit peníze tím, že si vyberou produkty, které spotřebovávají méně energie. Zároveň také podněcuje výrobce k inovacím pomocí energeticky účinnějších technologií.

Energetické štítky jsou rozděleny do několika kategorií:


V roce 2021 byly požadavky na označování aktualizovány a byla znovu zavedena jednodušší klasifikace, která používá pouze písmena od A do G3. To znamená, že například lednice, která nyní má štítek A+++, by mohla být po přeškálování v kategorii C, i když je lednice stejně energeticky účinná jako dříve.

doublearrow zpět na výpis novinek