Časté dotazy a odpovědi

Nejčastěji potřebujete nebo se nás ptáte. Chceme Vám usnadnit vypořádání se s běžnými potřebami odběratele energie, pokud ani jedna z těchto často kladených otázek nepomohla, obraťte se na naši zákaznickou linku.

Kde mám možnost nahlásit stav měřidel?

Nahlášení stavů měřidla se obracejte na svého distributora dle kraje, ve kterém je odběrné místo vedeno.

ELEKTŘINA

 • E.GD – jižní Morava, Jižní Čechy – 800 225 577  www.egd.cz/odecet
 • ČEZ – ostatní – 800 850 860 www.cez.cz/dpi
 • Pražská energetika – Praha – 800 823 823

PLYN

 • Pražská plynárenská – PRAHA – 272 766 700, 267 175 222
 • E.GD – Jižní Čechy – 800 225 577  www.egd.cz/odecet
 • GasNet – ostatní – 555 90 10 10

Těží skutečně LAMA energy zemní plyn na jižní Moravě?

Ano, jsme hrdi na to, že část našich dodávek plynu pokrýváme vlastní těžbou plynu na jižní Moravě. Tato strategie nám poskytuje výhodu udržovat ceny plynu dlouhodobě na konkurenceschopné úrovni, i přes výkyvy na energetické burze.

Tímto způsobem nejenže minimalizujeme dopady fluktuací tržních cen na naše zákazníky, ale zároveň zajišťujeme stabilní a bezpečné dodávky plynu. Spoléháme na tuto kombinaci vlastní těžby a strategického zajištění, abychom poskytovali spolehlivé a cenově dostupné energetické řešení pro naše zákazníky.

Jedná LAMA energy se svými zákazníky férově a transparentně?

Plyn budeme v České republice těžit a prodávat ještě několik desítek let – z tohoto důvodu máme zájem o dlouhodobě spokojené klienty, kteří mají v nás plnou důvěru: v našich smlouvách proto žádné skryté či manipulativní aktivační poplatky nenajdete. Vy tak získáte levnou energii a my dlouhodobě spokojeného zákazníka!

Kolik u Vás budu platit za plyn a elektřinu?

Máte dvě pohodlné možnosti, jak zjistit představu o svých nákladech na plyn a elektřinu. První možnost je použití naší kalkulačky pro plyn, nebo kalkulačky pro elektřinu, které Vám poskytnou orientační měsíční výši zálohy za plyn a elektřinu. 

Alternativně můžete navštívit stránku s ceníky, kde naleznete podrobné informace o cenách plynu a elektřiny. Stačí kliknout na odkaz zde a budete mít přístup k aktuálním ceníkům a dalším relevantním informacím týkajícím se našich cenových politik.

Můžu k LAMA energy přejít online?

Ano, nově k nám můžete přejít z pohodlí domova. Stačí pouze vyplnit kontaktní formulář zde. Následně Vám do mailu přijde smlouva a plná moc, kterou elektronicky podepíšete. Podrobný návod naleznete zde.

Z jakých položek se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny je složena ze dvou základních částí:

 1. Cena silové elektřiny, která se skládá ze tří položek:
  • Pevná měsíční cena
  • Cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT)
  • Cena elektřiny v nízkém tarifu (NT)
 2. Regulovaná platba za dopravu elektřiny (pevná cena za distribuci)
  • Měsíční plat za příkon
  • Plat za distribuované množství elektřiny ve VT
  • Plat za distribuované množství elektřiny ve NT
  • Cena systémových služeb
  • Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
  • Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a.s. (OTE)

Z čeho se skládá cena plynu?

Cena zemního plynu se skládá ze dvou částí:

 1. Neregulovaná část (tuto cenu může dodavatel ovlivnit)
  • Cena plynu za megawatthodinu
  • Stálý měsíční poplatek
 2. Regulovaná část (poplatky jsou stanovené Energetickým regulačním úřadem, distributor je nemůže ovlivnit)
  • Poplatek za distribuci podle Vaší spotřeby
  • Poplatek za služby operátora trhu (OTE)

Jaký je rozdíl mezi dodavatel a distributorem energií?

Distributor elektřiny je společnost (ČEZ Distribuce, PREdistribuce atd.), která provozuje distribuční soustavu a zajišťuje tak transport elektřiny z elektrárny do Vaší domácnosti. Jde tedy o transport i údržbu tohoto spojení. Distributora nelze změnit, je dán územní rozlohou.

Dodavatel elektřiny je na rozdíl od distributora společnost, od níž kupujete samotnou koncovou silovou elektřinu nebo zemní plyn. LAMA energy je dodavatel s vlastní těžbou zemního plynu.

Kdy můžu odstoupit od smlouvy se stávajícím dodavatelem?

Smlouvu se současným dodavatelem může zákazník dle platné legislativy předčasně, bezplatně a bez uvedení důvodu ukončit, zvýší-li jeho stávající dodavatel cenu nebo jednostranně změní jiné smluvní podmínky. Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, pohlídáme Vám ceníky a obchodní podmínky Vašich dodavatelů a v případě zvýšení ceny či změně obchodních podmínek Vaši smlouvy okamžitě odstoupíme. Našim zákazníkem se tak stanete do několika málo týdnů. O všem Vás samozřejmě budeme dopředu informovat.

Jak často můžu změnit dodavatele plynu?

Smlouvy o dodávce plynu uzavřené na dobu neurčitou poskytují flexibilitu spotřebitelům, kteří mohou tuto smlouvu kdykoliv vypovědět. Zákon stanovuje tříměsíční výpovědní dobu, což umožňuje dostatek času na plánování a případné nalezení nového dodavatele plynu. Tato ustanovení mají za cíl chránit spotřebitele a dávat jim větší kontrolu nad svými energetickými rozhodnutími.

Naopak smlouvy uzavřené na dobu určitou mohou být o něco restriktivnější, co se týče možnosti vypovězení. V mnoha případech nelze takovou smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané doby, nebo je to možné pouze za podmínky zaplacení vysoké smluvní pokuty. Tato omezení mohou být důsledkem snažení energetických společností zajistit si jistotu trvání smluvního vztahu a stabilizovat své příjmy.

Při výběru smlouvy je proto důležité pečlivě zvážit, zda si přejete více flexibilitu s možností vypovězení, nebo jste ochotni se zavázat k smlouvě na pevně stanovenou dobu s určitými omezeními. Každý spotřebitel by měl mít přehled o specifických podmínkách své smlouvy a měl by se řídit svými individuálními potřebami a preferencemi.

Budu platit nějaké poplatky za změnu dodavatele plynu?

Pokud si vyberete naši společnost, žádné poplatky neplatíte, naopak naše společnost vyřídí zdarma veškeré náležitosti spojené s přechodem od Vašeho stávajícího dodavatele.

Chci přejít k LAMĚ

Jak zjistím datum platnosti a účinnosti smlouvy?

Datum platnosti Smlouvy nastane datem podpisu smluvních stran. Datum účinnosti Smlouvy nastane následující kalendářní den po dni ukončení smlouvy s předcházejícím dodavatelem plynu.

Nenalezli jste zde odpověď na Váš dotaz? Neváhejte se na nás obrátit na: zakaznik@lamaenergy.cz


Své slovo držíme

Všechno vyřídíte online

Férové podmínky