Informace o úsporném tarifu

Úsporný tarif zavedlo nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů na energie („Nařízení vlády“), dle něhož bude domácnostem poskytnuta podpora s platbami za energie. Podporu (příspěvek z úsporného tarifu) získá od 1. 10. 2022 do konce roku 2022 každá domácnost odebírající elektřinu prostřednictvím jednotlivých elektrických tarifů (podpora se však nevztahuje na domácnosti s víkendovým tarifem D61d a na tarif pro elektromobily D27d), a to následovně:

  1. příspěvek ve výši 3.500,- Kč v případě distribučních sazeb D01d, D02d a D25d,
  2. příspěvek ve výši 2.000,- Kč v případě distribučních sazeb D26d, D35d, D45d, D56d a D57d.

Dále od 1. 10. 2022 do konce roku 2023 bude dle Nařízení vlády odpuštěn poplatek za podporované zdroje energie (POZE) aktuální výši 599,- korun za každou megawatthodinu spotřebované elektřiny. Původně plánovaná druhá část podpory v rámci úsporného tarifu, která měla být státem poskytována v roce 2023, a měla se vztahovat na elektřinu (výše příspěvku měla záviset na příslušné distribuční sazbě), plyn (výše příspěvku měla záviset na předpokládané roční spotřebě) a teplo (měl být určen pro společenství vlastníků jednotek), byla zrušena a byla nahrazena zastropováním cen.

Podrobnosti k úspornému tarifu naleznete např. na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/otazky-a-odpovedi-k-uspornemu-tarifu—269019/.

Orientačně si můžete úsporu spočítat i na kalkulačce Ministerstva průmyslu a obchodu:
https://www.energiezamene.cz/kalkulacka.

Nejčastější otázky k úspornému tarifu

Co musím pro získání příspěvku z úsporného tarifu udělat?

Nemusíte udělat vůbec nic, úsporný tarif ve výši odpovídající stanovené distribuční sazbě získáte automaticky, vše zařídíme dle Nařízení vlády za Vás.

V jaké podobě získám příspěvek z úsporného tarifu?

Od měsíce října 2022 promítneme částku ve výši příspěvku do nejbližší zálohy nebo ročního vyúčtování dodávek elektřiny. Pokud by výše příspěvku převyšovala výši zálohy, bude příspěvek promítnut až do jeho úplné výše do více záloh. Dále máme právo podle Nařízení vlády započítat příspěvek z úsporného tarifu na dluhy z neuhrazených zálohových plateb na dodávky elektřiny nebo vyúčtování dodávek elektřiny do odběrného místa, pro které se příspěvek zohledňuje, i když vznikly před dnem 1. 10. 2022.

Pokud odebírám od LAMA energy pouze zemní plyn, kdo mi zohlední příspěvek z úsporného tarifu?

Pokud odebíráte od naší společnosti pouze zemní plyn, tak Vám příspěvek z úsporného tarifu zohlední dle Nařízení vlády Váš dodavatel elektřiny.

Jak se dozvím, že jsem získal příspěvek z úsporného tarifu, jeho výši, a že mi byl zohledněn?

Do konce měsíce září Vám zašleme nový rozpis výše záloh, ve kterém uvedeme výši zohledňovaného příspěvku a ve vazbě na něj novou výši záloh, případně Vás vyrozumíme o jiném způsobu zohlednění příspěvku z úsporného tarifu dle Nařízení vlády.

Přijdu o příspěvek z úsporného tarifu, pokud se nyní rozhodnu změnit dodavatele?

Ne, o příspěvek z úsporného tarifu v takovém případě nepřijdete, jelikož Vám bude zohledněn ve vyúčtování dodávek elektřiny vystaveném z naší strany ke dni ukončení smlouvy (dodávek elektřiny). V případě, že by Vám vznikl přeplatek, bude Vám z naší strany vyplacen.


Své slovo držíme

Všechno vyřídíte online

Férové podmínky