Informace o úsporném tarifu

Informace o úsporném tarifu

Co je to úsporný tarif?

Úsporný tarif zavedlo nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů na energie („Nařízení vlády“), dle něhož bude domácnostem poskytnuta podpora s platbami za energie.


Kdo může příspěvek na energie dostat?

Podporu (příspěvek z úsporného tarifu) získá od 1. 10. 2022 do konce roku 2022 každá domácnost odebírající elektřinu prostřednictvím jednotlivých elektrických tarifů (podpora se však nevztahuje na domácnosti s víkendovým tarifem D61d a na tarif pro elektromobily D27d), a to následovně:


  1. příspěvek ve výši 3.500,- Kč v případě distribučních sazeb D01d, D02d a D25d,
  2. příspěvek ve výši 2.000,- Kč v případě distribučních sazeb D26d, D35d, D45d, D56d a D57d.

Dále od 1. 10. 2022 do konce roku 2023 bude dle Nařízení vlády odpuštěn poplatek za podporované zdroje energie (POZE) aktuální výši 599,- korun za každou megawatthodinu spotřebované elektřiny. Původně plánovaná druhá část podpory v rámci úsporného tarifu, která měla být státem poskytována v roce 2023, a měla se vztahovat na elektřinu (výše příspěvku měla záviset na příslušné distribuční sazbě), plyn (výše příspěvku měla záviset na předpokládané roční spotřebě) a teplo (měl být určen pro společenství vlastníků jednotek), byla zrušena a byla nahrazena zastropováním cen.Související odkazy k tarifu

Podrobnosti k úspornému tarifu naleznete např. na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Orientačně si můžete úsporu spočítat i na kalkulačce Ministerstva průmyslu a obchodu zde.Fixace cen energií od letošního roku

V minulém roce představil český energetický dodavatel LAMA energy nový flexibilní tarif bez závazku, který zahrnoval fixní cenu na jeden měsíc. Tento tarif bleskově upoutal pozornost jak nových, tak stávajících zákazníků.


„S rostoucí nestabilitou cen energií na trhu jsme se rozhodli zavést tarif s měsíční fixací cen. Dynamika trhu byla výrazná a pozorovali jsme, jak se během krátké doby mnohdy původně výhodná nabídka proměňuje v nevýhodu a naopak. Našim zákazníkům jsme chtěli poskytnout možnost udržet si kontrolu nad svými výdaji,“

vysvětluje Jakub Tobiáš z LAMA energy.
Mám zájem o měsíční fixaci

Nejčastější otázky k úspornému tarifu


Co musím pro získání příspěvku z úsporného tarifu udělat?

Nemusíte udělat vůbec nic, úsporný tarif ve výši odpovídající stanovené distribuční sazbě získáte automaticky, vše zařídíme dle Nařízení vlády za Vás.

V jaké podobě získám příspěvek z úsporného tarifu?

Od měsíce října 2022 promítneme částku ve výši příspěvku do nejbližší zálohy nebo ročního vyúčtování dodávek elektřiny. Pokud by výše příspěvku převyšovala výši zálohy, bude příspěvek promítnut až do jeho úplné výše do více záloh.

Dále máme právo podle Nařízení vlády započítat příspěvek z úsporného tarifu na dluhy z neuhrazených zálohových plateb na dodávky elektřiny nebo vyúčtování dodávek elektřiny do odběrného místa, pro které se příspěvek zohledňuje, i když vznikly před dnem 1. 10. 2022.

Pokud odebírám od LAMA energy pouze zemní plyn, kdo mi zohlední příspěvek z úsporného tarifu?

Pokud odebíráte od naší společnosti pouze zemní plyn, tak Vám příspěvek z úsporného tarifu zohlední dle Nařízení vlády Váš dodavatel elektřiny.

Jak se dozvím, že jsem získal příspěvek z úsporného tarifu, jeho výši, a že mi byl zohledněn?

Do konce měsíce září Vám zašleme nový rozpis výše záloh, ve kterém uvedeme výši zohledňovaného příspěvku a ve vazbě na něj novou výši záloh, případně Vás vyrozumíme o jiném způsobu zohlednění příspěvku z úsporného tarifu dle Nařízení vlády.

Přijdu o příspěvek z úsporného tarifu, pokud se nyní rozhodnu změnit dodavatele?

Ne, o příspěvek z úsporného tarifu v takovém případě nepřijdete, jelikož Vám bude zohledněn ve vyúčtování dodávek elektřiny vystaveném z naší strany ke dni ukončení smlouvy (dodávek elektřiny). V případě, že by Vám vznikl přeplatek, bude Vám z naší strany vyplacen.

Chci přejít k LAMA energy

Nechte nám
na sebe kontakt

Lama energy

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo napište!

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo napište!