Informace o zastropování ceny energií

Informace o zastropování ceny energií

Po zavedení Úporného tarifu přišla vláda s dalším opatřením zaměřeným proti zvyšujícím se cenám energií v podobě zastropování neregulované složky ceny elektřiny a zemního plynu. Nařízením vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci („Nařízení vlády„), došlo s účinností od 1. 1. 2023 k zastropování cen elektřiny a zemního plynu v následující výši pro domácnosti, živnostníky a podnikatele.Zastropovaná cena elektřiny

V případě elektřiny činí cena 6,05 Kč/kWh včetně DPH (bez distribuce – tedy regulovaných složek ceny)


Příklad zastropování cen elektřiny

Byt | sazba D02d | spotřeba elektřiny 2 MWh za rok

Rok 2021Rok 2022 + cenový stropRok 2022 + spotová cena na burze
Silová elektřina (1 kWh bez DPH)1,6 Kč5 Kč12 Kč
Roční vyúčtování12 000 Kč20 320 Kč38 000 Kč


Zastropovaná ceny plynu

V případě zemního plynu činí cena 3,025 Kč/kWh včetně DPH (bez distribuce – tedy regulovaných složek ceny)


Příklad zastropování cen plynu

Dům | vytápění a ohřev vody | spotřeba plynu 20 MWh za rok

Rok 2021Rok 2022 + cenový stropRok 2022 + spotová cena na burze
Plyn (1 kWh bez DPH)0,7 Kč2,5 Kč4,8 Kč
Roční vyúčtování26 000 Kč69 000 Kč125 000 Kč

Zastropování cen elektřiny a zemního plynu bude platit, stejně jako tomu bylo v minulosti u Úsporného tarifu, automaticky, a zákazníci tak nemusí o uplatnění zastropování cen jakkoliv žádat.

Chci přejít k LAMA energy

Víte, že LAMA energy fixuje cenu energií na jeden měsíc?

V minulém roce představil český energetický dodavatel LAMA energy nový flexibilní tarif bez závazku, který zahrnoval fixní cenu na jeden měsíc. Tento tarif bleskově upoutal pozornost jak nových, tak stávajících zákazníků.


„S rostoucí nestabilitou cen energií na trhu jsme se rozhodli zavést tarif s měsíční fixací cen. Dynamika trhu byla výrazná a pozorovali jsme, jak se během krátké doby mnohdy původně výhodná nabídka proměňuje v nevýhodu a naopak. Našim zákazníkům jsme chtěli poskytnout možnost udržet si kontrolu nad svými výdaji,“

Jakub Tobiáš z LAMA energy.
Chci fixaci na měsíc

Otázky a odpovědi k zastropování cen energií

Od kdy a jak dlouho budou zastropované ceny platit?

Dle Nařízení vlády bude zastropování cen platit od 1.1.2023 do 31.12.2023. Nařízení zároveň vládě umožňuje prodloužit trvání zastropování cen i do budoucna.

Na koho se zastropování cen bude vztahovat?

Zastropování cen se bude vztahovat v případě elektřiny na:

  • odběrné místo zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí – tedy zejména na domácnosti
  • odběrná místa, která jsou připojena k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, zákazníků dle § 4 odst. 1 písm. b) Nařízení vlády, tedy např. školy, školky, poskytovatele zdravotních služeb atd.
  • odběrná místa pro napájení elektrické trakce dle § 4 odst. 1 písm. c) Nařízení vlády
  • odběrná místa připojená k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem (§ 4 odst. 2 Nařízení vlády)

Zastropování cen se bude vztahovat v případě zemního plynu na:

  • odběrné místo zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem – tedy zejména na domácnosti
  • odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel jde-li o zákazníka dle § 4 odst. 3 písm. b) Nařízení vlády, tedy např. školy, školky, poskytovatele zdravotních služeb atd.
  • na další odběrná místa vymezená v § 4 odst. 3 písm. c) Nařízení vlády

V jakém rozsahu spotřeby budou ceny zastropovány?

V případě elektřiny bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a další zákazníky připojené na hladině nízkého napětí, a dále pro zákazníky dle § 4 odst. 1 písm. b) Nařízení vlády. Pro další malé a střední podniky napojené na hladinu vysokého a velmi vysokého napětí bude zastropování platit pro 80 % z nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

V případě zemního plynu bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a maloodběratele zemního plynu s ročním odběrem zemního plynu do 630 MWh, a dále pro zákazníky dle § 4 odst. 3 písm. b) Nařízení vlády. Zastropování ceny zemního plynu bude dále platit pro všechny malé a střední podniky s ročním odběrem od 630 MWh do 4 200 MWh, ale pouze na 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

V jaké výši byly ceny zastropovány?

V případě elektřiny byla neregulovaná část ceny zastropována na 5,- Kč/kWh bez DPH (6,05 Kč/kWh včetně DPH), a stálý měsíční plat za odběrné místo ve výši 130,- Kč/odběrné místo bez DPH (157,30 Kč/odběrné místo vč. DPH) měsíčně.

V případě zemního plynu byla neregulovaná část ceny zastropována na 2,50 Kč/kWh bez DPH (3,025 Kč/kWh včetně DPH), a stálý měsíční plat za odběrné místo ve výši 130,- Kč/odběrné místo bez DPH (157,30 Kč/odběrné místo vč. DPH) měsíčně.

Pokud mám aktuálně nižší cenu, než je cena zastropovaná, jaká cena pro mě bude od 1.1.2023 platit?

Pokud je Vaše cena nižší než 6,05 Kč/kWh včetně DPH u elektřiny, a nižší než 3,025 Kč/kWh včetně DPH u zemního plynu, bude Vám platit Vaše aktuální nižší cena. Zastropování cen se v takovém případě na Vás po dobu trvání nižší, než zastropované, ceny nevztahuje. Pokud by se Vám v průběhu doby cena zvýšila a byla tak vyšší, než uvedené zastropované ceny, tak Vám budou platit ceny zastropované.

Pokud mám aktuálně vyšší cenu, než je cena zastropovaná, jaká cena pro mě bude od 1.1.2023 platit?

Jestliže máte aktuálně cenu vyšší než 6,05 Kč/kWh včetně DPH u elektřiny, a vyšší než 3,025 Kč/kWh včetně DPH u zemního plynu, bude Vám ode dne 1.1.2023 účtována cena zastropovaná.

Jak se projeví zastropování cen na zálohách?

Ačkoliv je Nařízení vlády účinné až od 1.1.2023, tak již v průběhu listopadu tohoto roku provedeme přepočet záloh a zašleme Vám jeho nový rozpis. Pokud máte aktuálně cenu vyšší, než je od 1.1.2023 cena zastropovaná, tak předpokládáme, že od prosincové zálohy by mělo dojít ke snížení výše záloh.

Nechte nám
na sebe kontakt

Lama energy

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo napište!

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo napište!