oblouk

Jak vybrat dodavatele energií? Přečtěte si klíčové faktory

Jak vybrat dodavatele energií? Přečtěte si klíčové faktory

Situaci na trhu s energiemi zatím pravděpodobně nelze nazývat stabilní. Již nyní ale klesají ceny elektřiny a plynu pod státem stanovený strop, a koncoví zákazníci tak opět mohou přemýšlet nad změnou dodavatele. Za jakých možností je možné dodavatele změnit? A co by mělo v rozhodování hrát zásadní roli?

Změna dodavatele

Než vůbec přistoupíte k procesu hledání nového dodavatele energií, ověřte si smluvní závazek se svým stávajícím dodavatelem. Obvykle můžete smlouvu vypovědět kdykoliv, když máte sjednanou smlouvu na dobu neurčitou. V tu chvíli platí tříměsíční výpovědní lhůta, pokud není uvedeno jinak. V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu určitou, vypovědět ji můžete jen k tomuto datu. Zároveň je smluvně stanoveno, jak dlouho dopředu musíte svému stávajícímu dodavateli výpověď doručit. Také si zjistěte, zda není smlouva opatřena automatickou prolongací.

Pro vyřízení samotné změny poté existují dvě cesty. Jedna můžete smlouvu o dodávkách energií vypovědět sami a následně uzavřít smlouvu s novým dodavatelem. Častěji za vás však smlouvu vypoví nový dodavatel na základě plné moci.

Rozhodovací proces – nejdůležitější faktory

A co byste si měli u potenciálních nových dodavatelů zjistit, než se rozhodnete s jedním z nich uzavřít smlouvu o dodávkách?

Cena a poplatky

Jedním z nejdůležitějších parametrů je cena energií. Ta se může zásadně lišit, a proto využijte nejrůznějších srovnávacích kalkulaček, ve kterých uvidíte vše přehledně. Pozor však na různé poplatky nebo sankce, které jsou mnohdy k nalezení jen v obchodních podmínkách každého dodavatele.

Typ smlouvy a výpovědní lhůta

Jak bylo zmíněno, s dodavateli můžete uzavřít smlouvu buď na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Smlouvy na dobu určitou jsou často výhodnější, cena energií je tzv. zafixována. Není to ale pravidlem. Rozhodněte se tak sami podle vlastního uvážení, jestli vám vyhovuje spíše být flexibilní nebo jestli je pro vás lepší upsat se k jednomu dodavateli na několik let.

Zdroj elektřiny a plynu

Odkud bere dodavatel elektřinu a plyn? Nakupuje pouze na burze nebo má možnost vlastní těžby? Toto je klíčové kvůli možným výkyvům na burze. Pokud má dodavatel možnost vlastní těžby, ze které pokrývá alespoň část svých dodávek, jako je tomu například u dodavatele LAMA energy, spíše odolá cenovým výkyvům.

Důvěryhodnost a pověst

Je vámi zvolený dodavatel důvěryhodný? Uplynulá turbulentní situace český energetický trh řádně pročistila a zbylo spoustu silných a férových hráčů. Zajímejte se ale i tak o recenze a zkušenosti jiných zákazníků.

Zákaznický servis

Samozřejmostí by v dnešní době měl být zákaznický servis dostupný 24/7 a ideálně možnost vlastního účtu na portálu dodavatele, kde uvidíte všechny platby a zálohy přehledně rozepsané.

doublearrow zpět na výpis novinek