oblouk

Co ovlivňuje cenu plynu na burze a jak bude vypadat letošní rok?

Co ovlivňuje cenu plynu na burze a jak bude vypadat letošní rok?

Zatímco situace s plynem byla v loňském roce kritická, aktuálně můžeme pozorovat alespoň částečnou stabilizaci. Někteří dodavatelé již začali zlevňovat a dostali se s cenou dokonce pod vládou stanovený cenový strop. Jak se může cena plynu nadále vyvíjet. A bude ho dostatek?

Cena plynu na burze a co ji ovlivňuje

Cena plynu, kterou odběratelé vidí na svém vyúčtování se skládá ze dvou složek. Regulované a neregulované, k nim se dále ještě připočítává daň. Regulovanou část ceny určuje Energetický regulační úřad. Ta pokrývá náklady spojené s přepravou a distribucí plynu nebo poplatky operátorovi trhu. Tuto složku zároveň žádný dodavatel plynu nedokáže ovlivnit. Neregulovaná část ceny se odvíjí od ceny plynu na burze a je navýšena o marži dodavatele. Právě tuto složku dovede dodavatel ovlivnit. Třeba i tím, jak výhodně plyn nakoupí a kolik.

Velkou roli tu tak hraje strategie jednotlivých dodavatelů, jejich finanční zázemí nebo možnost těžit si plyn vlastní, jako tomu je například u dodavatele LAMA energy, který část svých dodávek pokrývá vlastní těžbou, a díky tomu není tolik závislý na cenových výkyvech na burze.

Vyšší poptávka = vyšší cena.

Cenu na burze ovlivňuje několik faktorů. Určuje se tržně, a tak důležitou roli hraje i aktuální poptávka. Čím vyšší poptávka, tím vyšší cena. Což jsme ostatně mohli pozorovat v minulém roce, kdy hrozily výpadky dodávek kvůli politické situaci v Evropě. Není to ovšem jen válka na Ukrajině, která destabilizovala Evropu. V minulosti ovlivnily cenu plynu například i americké sankce proti Íránu. S ohledem na to, že Rusko bylo největším dodavatelem plynu do Evropy a hrozilo, že dodávky omezí, prioritou české vlády bylo získat na ruském plynu větší nezávislost, a tím cenu dlouhodobě stabilizovat. Nyní ale mohou cenu na burze hnát nahoru ještě další faktory, jako například zavírání uhelných elektráren.

Vládní strop

Během minulého roku vláda přistoupila k zastropování cen, které se projevilo již během listopadu a které platí pro celý rok 2023. V případě potřeby jej vláda může prodloužit. Ceny plynu na burze se ale už několik měsíců pohybují právě pod tímto stropem, a situaci tak začínají reflektovat i dodavatelé. V nových ceníkách můžeme pozorovat zlevnění u většiny velkých českých dodavatelů. Ke snížení cen přistoupil i dodavatel LAMA energy, který patří pod energetický holding LAMA ENERGY GROUP.

Odborníci ale tvrdí, že se v současnosti nevyplatí fixovat ceník na delší dobu než dva roky. Někteří dodavatelé tuto možnost navíc ani nenabízí, tedy ne za aktuálních levnějších cen. Zmiňovaná LAMA energy tak místo toho plánuje garantovat cenu ne po určitý časový úsek, ale na konkrétní objem spotřeby. Podrobnosti ohlásí v připravované kampani. Ty nejčernější scénáře se tak zatím nenaplnily, někteří odborníci ale varují před přílišným optimismem, a to i přesto, že situace již není tak napjatá.

doublearrow zpět na výpis novinek