Teplárna Otrokovice ze skupiny LAMA podpořila hasiče

shutterstock 1513087634

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje obdržel od společnosti Teplárna Otrokovice a.s. finanční dar ve výši čtyřiceti tisíc korun. Tato finanční částka je určena na pořízení zátěžového trenažeru pro fyzickou přípravu profesionálních hasičů, výcvik s dýchací technikou a výcvik s protichemickým přetlakovým oděvem příslušníků na stanici Otrokovice. Teplárna podporuje hasiče Zlínského kraje dlouhodobě, v minulosti jim přispěla na nákup nových přileb nebo na opravy budovy požární stanice v Otrokovicích. Společnost pomáhá i dalším organizacím v regionu. Podporuje především projekty v sociální oblasti, ve zdravotnictví nebo volnočasové aktivity dětí. Formou darů nebo sponzoringu rozdělí každoročně jeden milion korun.