Depositphotos 21814101 xl 2015fgf

Nové telefonní číslo zákaznické linky

Vážení zákazníci,

abychom k Vám byli ještě blíž, nově bude pro Vás od 1.12.2020 zprovozněna pevná telefonní linka.  
Zákaznická linka bude mít nové číslo 553759669 a bude stejně jako v současnosti klientům k dispozici v pracovních dnech od 8.00 – 18.00 hodin.
Vyšli jsme vstříc podnětům ze strany našich zákazníků, neboť Vaše dotazy, připomínky a zájem o naše služby jsou pro nás důležité.

 

Vaše LAMA energy

Jak změnit dodavatele energií a přejit k LAMA energy? LAMA garantuje vždy nejlepší cenu energií

Změna dodavatele energií je cestou, jak mohou lidé zmírnit dopad současného zvyšování cen elektřiny i plynu. Jen v roce 2018 změnilo dodavatele elektřiny přes půl milionu odběratelů, tedy nejvíce v historii. Jak dodavatele změnit bez obav z toho, že vás čeká nepříjemné překvapení v podobě penále za předčasné vypovězení smlouvy nebo jiné záludnosti?

Co se týče postupu, je změna dodavatele stejná u elektřiny i plynu, omezen není ani počet změn dodavatele za rok.Odborníci radí si změnu nejdříve pečlivě rozmyslet a zjistit, jakou smlouvu máte uzavřenou se stávajícím dodavatelem.

„Řada spotřebitelů si v okamžiku, kdy podepisuje dokumentaci nutnou ke změně dodavatele, neuvědomuje případné překážky. Třeba to, že jejich stávající smlouva o dodávkách energií buď nejde vypovědět vůbec, nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty, jelikož byla sjednána na určité období, které ještě neskončilo,“ řekl Právu vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Pozor na termíny


Typicky lze smlouvu v případě, že je uzavřena na dobu určitou, vypovědět tři měsíce před koncem jejího trvání. Změnit dodavatele bez obav ze sankcí můžete se smlouvou na dobu určitou i tehdy, když stávající dodavatel zvýší neregulovanou cenu elektřiny nebo plynu či změní jiné smluvní podmínky způsobem, se kterým nesouhlasíte.
Pokud dodavatel oznámí změny náležitým způsobem, typicky prostřednictvím pošty, e-mailu nebo SMS, a nejpozději 30 dní před jejich účinností, můžete odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny. Pokud dodavatel změnu náležitě neoznámí, máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do tří měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.Řada spotřebitelů si v okamžiku, kdy podepisuje dokumentaci nutnou ke změně dodavatele, neuvědomuje případné překážky


Dodavatelé u smlouvy na dobu určitou často uplatňují její automatické prodloužení. Tomu lze zabránit, pokud ve stanovené době oznámíte dodavateli, že si nepřejete ve smlouvě pokračovat.
„Například ve Francii se automaticky prodlužované smlouvy dají vždy vypovědět v měsíční výpovědní době. Uvítali bychom obdobnou úpravu i u nás. Stačilo by, pokud by každou automaticky prodlouženou smlouvu o dodávkách energií šlo ukončit ve lhůtě dvou či i jednoho měsíce před jejím koncem. Automatické prodloužení smlouvy by totiž mělo sloužit k ochraně spotřebitele, který si nehlídá konec smlouvy a mohl by se dostat do černého odběru. Tak, jak ho mají někteří dodavatelé ve smlouvách nastavené, spíše představuje překážku pro změnu dodavatele,“ řekl Zelený.Důležité je potom vytipovat si konkrétní dodavatele a srovnat jejich cenové a obchodní podmínky.

Cenu si ověřte


Pro snadné porovnání cenových nabídek dodavatelů lze využít například kalkulátor na stránkách Energetického regulačního úřadu.
Pokud například někdo z rodiny podepíše smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu podomnímu prodejci a později on nebo členové rodiny zjistí, že je nevýhodná, může od ní ve lhůtě 14 dnů odstoupit.Nestihne-li to v této lhůtě, umožňuje mu energetický zákon smlouvu vypovědět od jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba poté činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. V tomto případě vůči spotřebiteli nemůže dodavatel uplatňovat v souvislosti s výpovědí smlouvy žádnou sankci, tedy například smluvní pokutu či poplatek za ukončení smlouvy.

 

S LAMOU ušetříte až 13 000 Kč* za 2 roky. Nejlevnější dodavatel elektřiny a plynu! -> Chci přejít k Lamě

Změna poskytovatele energie krok po kroku
Ověřte si délku trvání smlouvy
Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, bývá tato lhůta stanovena zpravidla na tři měsíce. U smluv na dobu určitou je podle právníka dTestu Lukáše Zeleného rozpětí širší. Pokud výpovědní lhůtu nedodržíte, a chcete odejít dříve, je třeba počítat s tučnou pokutou.
Výběr vhodného dodavatele
Není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jediného dodavatele s nejlepší cenovou nabídkou. Důležité jsou také reference neboli pověst nového dodavatele. Za jednu z dobrých referencí lze považovat přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka.
Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky, které bývají obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů.
Dozvíte se z nich výpovědní lhůtu, úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky), zda bude změna dodavatele zpoplatněna (změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírají takzvaný aktivační poplatek za zprostředkování), jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněny, způsob ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti.
Podpis smlouvy
S novým dodavatelem je nezbytné uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před podpisem smlouvy byste si měli nechat předložit smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky. Pro ulehčení celého procesu změny můžete při podpisu smlouvy udělit novému dodavateli plnou moc a ten pak provede některé činnosti za vás, čímž může celý proces změny urychlit.
Vlastní změna dodavatele
Pokud podepíšete plnou moc, tento bod se vás netýká. Proces změny trvá obvykle od jednoho do šesti měsíců. Záleží na výpovědních lhůtách, ale i na tom, zda stávající dodavatel neodmítne přijmout výpověď například z důvodu špatně uvedeného data konce stávající smlouvy nebo chyby ve jméně.
Dodávka od nové firmy
Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele a uplyne výpovědní lhůta, budete odebírat energii od nového dodavatele. O tom musíte být informováni, stejně jako o datu, od kterého byla skutečně zahájena dodávka. Zároveň se doporučuje, abyste k termínu změny dodavatele nahlásili stav měřidla. Obdržíte také závěrečné vyúčtování spotřeby, jímž dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Je třeba i přesměrovat platby za energii na konto nového dodavatele.
Při prvním vyúčtování od nového dodavatele si zkontrolujte celou fakturu, hlavně zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny.
shutterstock 122194742812254

V Česku začala topná sezona, zvažte ceny svého dodavatele energií!

Topná sezona je v plném proudu a ve většině případů si lidé proti loňským cenám budou muset připlatit. Někdy jen poměrně drobně, ale jindy až o několik tisíc korun více. Proto by měl každý zvážit, zda se mu ceny u aktuálního dodavatele energií vyplatí, či je právě ten správný čas na změnu.

Ceny všech energetických komodit loni a letos výrazně vzrostly. Hlavní příčinou rychlého nárůstu cen elektřiny a plynu je skokový růst cen emisních povolenek. Proto je na začátku topné sezony na místě porovnat ceny různých dodavatelů energií. Díky domácí těžbě na jižní Moravě a výhodným nákupům na energetické burze má LAMA energy jedny z nejlevnějších cen elektřiny a plynu na trhu, které nabízí nejen domácnostem. Díky tomu zákazníci LAMA energy získají příznivější ceny než u jiných velkých dodavatelů. Pro více informací se můžete obrátit na zákaznické centrum, které je k dispozici na čísle 840 111 310.

 

S LAMOU ušetříte až 13 000 Kč* za 2 roky. Nejlevnější dodavatel elektřiny a plynu! -> Chci přejít k Lamě

banner chci lamu e1567347437690

Nejlepší čas na změnu dodavatele energií je právě teď!

Výdaje za energie rostou. Jednou z cest, jak výrazně ušetřit, je změnit dodavatele energií. Nad změnou dodavatele elektřiny či plynu přemýšlí mnoho lidí, ale obávají se zdlouhavého a náročného procesu. Ve skutečnosti je však výměna dodavatele plynu nebo elektřiny velmi jednoduchá a může vám pomoci ušetřit tisíce korun ročně.

Zjistěte si, jaký dodavatel má nejlevnější elektřinu a plyn

Důvodem, proč právě teď změnit dodavatele energií, je jednoznačně růst cen. Zatímco jsme byli dlouhé roky zvyklí, že ceny energií klesají, v současné době je trend spíš opačný. Proto doporučujeme porovnání cen elektřiny a plynu u různých dodavatelů.

V LAMA energy nabízíme elektřinu a plyn pro domácnosti a zákazníkům dáváme možnost zafixovat si ceny energií na dva i tři roky a tím se vyhnout riziku budoucího růstu cen. V současné době je skutečně ke změně dodavatele velmi dobrá doba. LAMA energy má navíc příznivější ceny než řada jiných velkých dodavatelů.

shutterstock 604218998

Díky domácí těžbě má LAMA energy jedny z nejlevnějších cen elektřiny a plynu na trhu

Přesto, že se v průběhu jednoho roku rapidně zvyšovaly ceny energií, společnost LAMA energy, která patří do skupiny LAMA ENERGY GROUP, si udržela ceny energií dlouho nízké.

Hlavní příčinou rychlého nárůstu cen elektřiny a plynu je skokový růst cen emisních povolenek. Proto pokud nejste spokojeni se svým dodavatelem energií, můžete zkusit porovnat ceny u jiných dodavatelů elektřiny a plynu.

LAMA energy, která nabízí elektřinu a plyn nejen pro domácnosti, si dokáže udržet dlouhodobě nízké ceny především díky vlastní těžbě plynu na jižní Moravě a výhodným nákupům na energetické burze. Plyn těžený v rámci skupiny LEG pokrývá potřebu zákazníků LAMA energy z jedné pětiny. Díky tomu je LAMA energy do značné míry nezávislá na výkyvech trhu. Na rozdíl od jiných společností tak garantuje levnější ceny energií než dominantní dodavatelé v regionu.