Spotřeba plynu v 1. pololetí klesla o 1,8 %

shutterstock 1452733100

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil statistické zprávy o provozu plynárenské soustavy za 1. a 2. čtvrtletí tohoto roku. Podobně jako v případě elektroenergetiky, také v plynárenství byl patrný meziroční pokles spotřeby v obou sledovaných čtvrtletích.

Spotřeba zemního plynu v České republice dosáhla v 1. čtvrtletí letošního roku 3,11 mld. m3, což oproti stejnému období loňského roku představuje pokles o 0,6 %. Spotřebu zemního plynu však výrazně ovlivňují venkovní teploty, které byly ve sledovaném období o 2,1 °C vyšší, než je dlouhodobý teplotní průměr. Přepočtená spotřeba vzhledem k dlouhodobému teplotnímu průměru proto meziročně klesla méně, o 0,3 %.

K výraznějšímu propadu došlo ve 2. čtvrtletí, kdy se skutečná spotřeba zemního plynu snížila meziročně o 4,2 % na 1,47 mld. m3. Vzhledem k teplotám, které se ve 2. čtvrtletí pohybovaly o 0,5 °C pod dlouhodobým teplotním normálem, se ale přepočtená spotřeba snížila ještě výrazněji.

„Meziroční propad spotřeby jsme letos zaznamenali u elektřiny i zemního plynu. Dopad pandemie COVID-19 byl patrný především ve druhém čtvrtletí. Od dubna do června klesla spotřeba elektřiny oproti minulému roku bezmála o desetinu a spotřeba zemního plynu, pokud ji očistíme od teplotních vlivů, se snížila o osm procent. V obou případech byl propad nejvýraznější v měsících dubnu a květnu, zatímco v červnu se již spotřeba blížila běžným hodnotám,” říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

K poklesu spotřeby zemního plynu došlo napříč republikou. Při porovnání krajů spotřeba meziročně vzrostla pouze ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí, ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí a v Ústeckém kraji v obou čtvrtletích. Výrazný vliv na celkovou spotřebu České republiky měla také paroplynová elektrárna v Počeradech, jejíž výroba meziročně vzrostla za celé 1. pololetí.

(Převzato z tiskové zprávy ERU)