Bezpečné používání plynových spotřebičů v domácnostech

shutterstock 1499930861

Jak předcházet problémům s únikem zemního plynu?

Plyn v našich domácnostech je užitečný pomocník. Je dobré si však být vědom i rizik při jeho používání. Nikdy nelze zcela vyloučit riziko úniku plynu, ale můžete jej výrazně snížit. Při používání plynového sporáku či kotle si všímejte podezřelých zápachů nebo zvuků a průběžně kontrolujte, jestli všechny plameny hoří modře. Dbejte i na důkladné větrání místností, ve kterých jsou instalovány plynové spotřebiče. Jejich správné fungování si nechávejte pravidelně ověřovat při odborných servisních prohlídkách, prováděných v intervalech doporučovaných výrobcem.

Co dělat, pokud máte podezření na únik plynu?
Máte pocit, že cítíte nezaměnitelný zápach plynu? Zemní plyn není jedovatý, takže pokud vám pouze na chvíli zhasnul plamen od plynových kamen, stačí spotřebič vypnout a celou místnost důkladně vyvětrat. Problém však nastává v případě, kdy neznáte příčinu úniku zemního plynu, nebo když je jeho koncentrace v místnosti již větší.

Protože tvoří zemní plyn se vzduchem silně výbušnou směs, okamžitě uhaste všechny plameny a uzavřete uzávěr plynu. Kvůli riziku exploze nerozsvěcujte světlo, nepoužívejte žádné elektrospotřebiče a nemanipulujte ani s elektrickými zásuvkami, nezvoňte na zvonek, nejezděte výtahem, nekuřte. Abyste koncentraci zemního plynu ve vzduchu co nejvíce snížili, otevřete všechna okna i dveře.

Z bezpečného místa pak volejte pohotovostní linku příslušného provozovatele distribuční soustavy – pro celou ČR platí telefonní číslo 1239. Pokud uniká plyn z nepřístupných prostor, přivolejte zároveň i hasiče (číslo 150) nebo volejte na linku 112.

 

S LAMOU ušetříte až 13 000 Kč* za 2 roky. Nejlevnější dodavatel elektřiny a plynu! -> Chci přejít k Lamě

 

Detektor oxidu uhelnatého vám může zachránit život
Zatímco únik zemního plynu je dobře rozpoznatelný čichem, zvýšenou koncentraci oxidu uhelnatého, který vzniká nedokonalým spalováním plynu, nelze lidskými smysly odhalit. Otrava oxidem uhelnatým přitom může mít rychlý průběh, a to obzvláště v malých místnostech, jako jsou koupelny. Prvními příznaky bývají bolesti hlavy, únava a nevolnost, pak následuje zčervenání pokožky, prudké zvýšení tělesné teploty a nakonec bezvědomí.

Jedinou prevencí je v tomto případě odvětrávání místností, v nichž jsou umístěny plynové spotřebiče, a kvalitní detektor spalin, který vás před nebezpečnou koncentrací oxidu uhelnatého bude včas varovat.

  • První pomoc při otravě plynem
  • Postiženého okamžitě vyneste na čerstvý vzduch
  • Udržujte jej v klidu a teple, sledujte stav dýchání a vědomí
  • Při zástavě dýchání začněte provádět umělé dýchání 

    Vždy zavolejte lékaře.