Spotřeba elektřiny domácností v roce 2019 rostla

shutterstock 520040410

Energetický regulační úřad zveřejnil statistiku spotřeby elektřiny a plynu za poslední čtvrtletí a za celý rok 2019. Nadprůměrně teplá zima a další faktory se v meziročním srovnání projevily na nižší čtvrtletní spotřebě plynu i elektřiny. V celoročním úhrnu ale spotřeba elektřiny stagnovala a spotřeba plnyu vzrostla dokonce o 4,7 %.

Po dvou předchozích čtvrtletích, kdy spotřeba elekřiny v Česku meziročně rostla, zamířila ve čtvrtém čtvrtletí 2019 opačným směrem. Naměřená spotřeba ve výši 19,4 TWh představuje v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku pokles o 1,7 %.

Domácnosti se trendu meziročního poklesu spotřeby ve čtvrtém čtvrtletí vymykaly, spotřeba u nich vzrostla, a to o 1 %. Nejvyšší nárůst zaznamenal Středočeský kraj (+3,2 %), největší pokles vykázaly pražské domácnosti (–0,8 %).

Výroba elektřiny v posledním čtvrtletí roku 2019 dosáhla 23,7 TWh (brutto), což představuje meziroční propad o 1,3 %. Největším dílem přispěly k poklesu uhelné elektrárny, jejichž produkce meziročně klesla o 9,9 %. Výrazně více energie naopak vyráběly paroplynové elektrárny (+23 %), znatelně si polepšily také malé a velké vodní elektrárny (+32 %) či díky růstu instalovaného výkonu větrné elektrárny (+4,5 %).

„I když data zatím nejsou finální, ze statistik můžeme vyčíst alespoň předběžné výsledky za celý rok 2019. Podle aktuálně dostupných údajů celoroční výroba elektřiny klesla přibližně o 1,2 % a její celková spotřeba stagnovala. Rostla ale spotřeba domácností, o 1,4 %,” doplňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Topná sezóna a s ní spojená spotřeba plynu v domácnostech, které plynem topí, ovlivňuje strukturu spotřeby. Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl podíl spotřeby domácností 28,9 % z celkové spotřeby zemního plynu v České republice, zatímco ve třetím čtvrtletí to bylo 9,6 %. Celkovou spotřebu domácností tak ovlivnil výrazně teplejší konec roku, kdy se venkovní teploty ve čtvrtém čtvrtletí  pohybovaly 2,4 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Největší spotřeba i nadále připadala na velkoodběratele s podílem 44,4 % (ve třetím čtvrtletí tento podíl činil 73,7 %). Na spotřebu plynu v roce 2019 měly značný

„Na spotřebu zemního plynu má v posledních letech kromě teploty stále větší vliv i cena elektřiny, která vede k většímu využití paroplynových elektráren. I přes vyšší venkovní teploty v průběhu zimy tak celoroční spotřeba zemního plynu roste, za celý rok 2019 podle předběžných údajů očekáváme nárůst o 4,7 %,” uvádí Stanislav Trávníček.

(Připraveno podle tiskové zprávy ERU).

 

S LAMOU ušetříte až 13 000 Kč* za 2 roky. Nejlevnější dodavatel elektřiny a plynu! -> Chci přejít k Lamě