Česká energie pro váš život
Dodavatel plynu a elektřiny pro domácnosti, podnikatele a velkoodběratele

O společnosti LAMA energy a. s.

O společnosti LAMA energy a. s.

LAMA energy a. s. je zkušený, tradiční a spolehlivý dodavatel zemního plynu, který působí na českém trhu již od jeho vzniku 1. 4. 2007, kdy došlo k liberalizaci odvětví. Pod tehdejším jménem LAMA INVESTMENTS a. s. začala společnost dodávat plyn velkoodběratelům a později i domácnostem pod značkou levnyplyn.cz.

Od června 2011 LAMA energy prodává plyn i na Slovensku pod značkou lacnyplyn.eu a od ledna 2012 dodává českým zákazníkům i elektřinu.

Na rozdíl od jednoúčelových firem, které pouze přeprodávají energetické komodity, LAMA energy a. s. je součástí firemní skupiny s vlastní těžbou ropy a plynu na Břeclavsku. Plyn těžený v rámci skupiny LAMA pokrývá potřebu zákazníků LAMA energy z jedné pětiny. Díky tomu je LAMA energy do značné míry nezávislá na výkyvech trhu. I v současném vysoce konkurenčním prostředí LAMA energy zvyšuje objem dodávek a počet svých spokojených odběratelů od domácností po teplárny, nemocnice a továrny.

LAMA energy nabízí plyn výrazně levněji oproti dominantním dodavatelům a má vždy jednu z nejlepších cenových nabídek na trhu. Na rozdíl od některých konkurentů smluvní podmínky LAMA energy neobsahují žádné skryté poplatky za uzavření či rozvázání smlouvy. LAMA energy nemá složité tarify. Nabízí jednu výhodnou cenu pro všechny zákazníky bez rozdílu. LAMA energy motivuje svou obchodní síť k férovému jednání se zákazníky v segmentu domácností nejen etickými pravidly ale i systémem odměňování.

Úspěch u zákazníků a poctivá práce přináší LAMA energy výborné ekonomické výsledky a tedy stabilitu a jistotu pro zákazníky. Výnosy skupiny LAMA přesáhly v roce 2014 28 miliard Kč, ukazatel EBITDA 703 mil. Kč. Většina zisku je reinvestována do rozvoje skupiny LAMA.